Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
 • Merkez Adresimiz Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:63 Kat:1 D:1 Sivriler Plaza Odunpazarı / Eskişehir
 • Telefon Bilgilerimiz 0(222) 240 60 09
 • Email Adresi [email protected]

Hizmetlerimiz

Miras Hukuku

HMY HUKUK BÜROSU, Eskişehir ve çevresinde, Miras Hukuku’na ilişkin, hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


Miras Hukuku nedir?
Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya Kaybolma halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalına denilmektedir.
Miras bırakandan kalan malların (tereke/mamelek) devrine ilişkin veraset işlemleri kimi ülkelerde mahkeme kararıyla, kimi ülkelerde de noterliklerde oluşturulan nüfus kayıt sistemleri üzerinden belgelendirilmektedir.

Mirastan Kimler, Nasıl Pay Alabilir?

 • Ölenin çocukları ve torunlarıdır.
 • Ölenin ana ve babası ve bunların çocuklarıdır.(ana,baba,kardeşler,yeğenler..)
 • Ölenin büyükana ve büyükbabası ve bunların çocuklarıdır. (hala,teyze,dayı,amca..)

Mirasta Saklı Pay Nedir, Kimleri Kapsar?
Miras bırakanın çocukları için miras payının yarısı, anne ve babadan her biri için miras payının 1/4’ü, sağ kalan eş için anne baba veya çocuklar ile mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde miras payının 3/4'ü oranındaki haklarının miras bırakan tarafından vasiyetname ya da başka ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir kişi veya kuruma bırakılamaması durumuna saklı pay denir.

Hukuk büromuz;

 • Atanmış kişiye mirasçılık verilmesi,
 • Veraset ilamının iptali ve yeni mirasçılık belgesinin verilmesi,
 • Mirasta istihkak,
 • Miras sözleşmesinden doğan davalar,
 • Terekenin korunması,
 • Mirasın paylaştırılması talebi,
 • Reddi mirasın iptali,
 • Vasiyetnamenin iptali,
 • Tenkis davaları,
 • Vakfın tescilinin mirasçılar tarafından iptali
 • Veraset ilamı (Mirasçılık belgesi) verilmesi istemi,

gibi mirasla ilgili davalarda Eskişehir Miras Hukuku danışmanlık ve dava takibi hizmeti verilmektedir.