Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
  • Merkez Adresimiz Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:63 Kat:1 D:1 Sivriler Plaza Odunpazarı / Eskişehir
  • Telefon Bilgilerimiz 0(222) 240 60 09
  • Email Adresi [email protected]

Blog

BOŞANMADA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Boşanma davalarında verilebilecek iki türlü tazminat türü vardır. Bu tazminat türleri maddi ve manevi tazminattır. Maddi tazminat boşanma yüzünden mevcut veya beklenen hakları zarara uğrayan kişinin almış olduğu tazminat türüdür. Diğer bir tür olan manevi tazminat ise boşanma nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan kimsenin aldığı tazminat türüdür. 
Boşanmada maddi ve manevi tazminat Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Kanun metninde “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. 


Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir” denmektedir. 
Görüldüğü üzere kanun metninde belirtildiği üzere tazminat almak için şart kusursuz veya daha az kusurlu olmasıdır. Yani boşanmaya sebep olmayan tarafın boşanmadan dolayı maddi ve manevi zararları meydana gelecektir. Bu kişi hem boşanmaya sebep olmayıp hem de bu zararlara göğüs gerecek ve manen yıkılmış dünyasının yanında bir de maddi olarak sıkıntı çekecektir. Bu nedenle bu kişinin bu zararlarının giderilmesi gerekecektir. İşte burada maddi ve manevi tazminat kavramları ortaya çıkacaktır. 


Kusur oranı veya kusursuzluk durumu mahkemenin yapacağı yargılama sonucunda belli olacaktır Kusur belli kalıpları olan bir olgu değildir. Her olay özelinde kusurlu hareketin ne olacağı kusurun nasıl meydana geldiği değişmektedir. Kusurun belirlenmesi tarafların getirdikleri delillere göre belirlenir. Boşanmalarda en önemli delil olarak tanık delili sayılabilir. Kusur belirlenirken Boşanmada yapısı itibariyle diğer bazı hukuk davalarında olduğu  gibi yazılı delil ile ispata muhtaç değildir. Bazı boşanma davalarında ise kusur taraflarca eşit olabilir bu gibi durumlarda maddi-manevi tazminata hükmedilmez. Yargıtayın görüşleri de bu yöndedir. 
Hakim maddi tazminata hükmederken tazminat alacak olan kişinin mevcut ve beklenen menfaatlerini gözeterek uygun gördüğü bir rakamı tazminat olarak belirler. Buradaki tazminat destekten yoksun kalma tazminatı gibi gerçek bir tazminat değildir. Hakim duruma bakar ve uygun olan münasip bir bedel belirler.  Maddi tazminat için faiz talep edilebilir ancak bu faiz hükmün kesinleşmesinden itibaren işlemeye başlar. Boşanma kararı kesinleşmeden tazminat gündeme gelmeyeceği için karar kesinleşince belirlenen miktar üzerinden faiz işlenir. 


Manevi tazminat ise kusuru daha az olan veya kusuru mevcut olmayan tarafın karşı taraftan ortaya gelen manevi zararın karşılanması için talep ettiği bir tazminat türüdür. Burada tazminat istenen kişinin fiilleri dolayısıyla tazminat isteyen kişinin zarar uğraması gerekmektedir. Bu tazminatın alınabilmesi için açık bir şekilde istenmesi gerekmektedir. Bu tazminat boşanma davasıyla beraber istenebileceği gibi boşanma davasının kesinleşmesinden sonraki 1 yıl içinde de istenebilir. Hakim taraflar üzerinde yapacağı sosyal ve ekonomik araştırmadan sonra uygun bir manevi tazminata hükmeder.